Rekening houden met de wensen van onze mensen.

ZO SIMPEL MOET HET ZIJN


Een systeem is pas geslaagd als het gebruikt wordt

Bij SimplifyNow benaderen we IT-opdrachten vanuit een integraal perspectief. Onze mensen zijn zowel vakmensen als verbinders en adviseren hierover in samenhang. Een systeem is pas geslaagd als het daadwerkelijk gebruikt wordt. Dit is ook de inzet van onze mensen. Een nieuw en functioneel systeem dat ook daadwerkelijk het beoogde resultaat behaalt.    

Resultaat geborgd

Elk project dat we afronden moet bijdragen aan de businessdoelen van onze klanten. Zij moeten dermate zelfstandig met de nieuwe IT kunnen werken, dat er later ook níeuwe doelen mee gerealiseerd kunnen worden.

Bewezen trackrecord

Onze professionals hebben een bewezen trackrecord. Ze staan voor kwaliteit. Onze jaren aan ervaring brengen we bijeen in Simplifynow. We staan voor onze adviezen en aanpak en zorgen dat het resultaat behaald wordt.

Cultuurgevoel, strakke regie

We komen onze afspraken na, en zien niets liever dan tevreden opdrachtgevers die fan van ons worden. We selecteren onze mensen op hun organisatiesensitiviteit en inhoudelijke competentie, zodat een verandering echt tot stand gebracht kan worden.

Soms is het verrassend simpel

“Onze aanpak is voor sommige (nieuwe) opdrachtgevers vaak verrassend, vooral omdat we ons niet eerst, of alleen maar richten op de software of de infrastructuur. We betrekken alle stakeholders, en dat vaak individueel. Het project wint dan aan efficiëntie en effectiviteit, en het resultaat is veel duurzamer.” 

Wybe Kramer, Security architect