preloader

Agile & Continuous Delivery

De cloud biedt volop kansen om in te spelen op een snel veranderende markt. Om die kansen te pakken, is het nodig om voortdurend nieuwe digitale producten te ontwikkelen. Die bovendien steeds complexer worden. Dit vraagt om een flexibele IT-infrastructuur, een agile werkwijze en een wendbare organisatie. SimplifyNow helpt je om digitale producten met zoveel mogelijk waarde zo snel mogelijk bij je klant te krijgen.

SimplifyNow is specialist in

Nulmeting

  • Quickscan van de huidige situatie
  • Quick wins en roadmap inclusief kostenindicatie
  • Onderbouwde businesscase

De zwakste schakel bepaalt de doorloopsnelheid. Met behulp van een quickscan spoort onze specialist de processen op die minder goed functioneren.

Aanpak

Deze processen verbeteren we samen met de betrokken medewerkers. Voor een zo kort mogelijke doorlooptijd wil je zoveel mogelijk automatiseren. Daarvoor stellen we een doorwrocht implementatieplan op met oog voor de technische mogelijkheden binnen de organisatie.

Implementatie

Naast technologische aanpassingen voeren we ook andere manieren van werken in. Denk aan agileteams en een DevOps-structuur. Dit garandeert dat de organisatie de snelheid van continuous delivery kan bijbenen.

Doorpakken

Er dienen zich steeds weer nieuwe kansen aan. En ook de concurrentie staat niet stil. Continuous delivery is dus een continu proces van voortdurend verbeteren. SimplifyNow blijft betrokken zodat jij voorop blijft lopen in de ontwikkelingen. Interesse in een kortere time-to-market voor jouw digitale producten?