preloader

Agile & Continuous Delivery

De cloud biedt volop kansen om in te spelen op een snel veranderende markt. Om die kansen te pakken, is het nodig om voortdurend nieuwe digitale producten te ontwikkelen. Die bovendien steeds complexer worden. Dit vraagt om een flexibele IT-infrastructuur, een agile werkwijze en een wendbare organisatie. SimplifyNow helpt je om digitale producten met zoveel mogelijk waarde zo snel mogelijk bij je klant te krijgen.

SimplifyNow is specialist in

Nulmeting

  • Quickscan van de huidige situatie
  • Quick wins en roadmap inclusief kostenindicatie
  • Onderbouwde businesscase

De zwakste schakel bepaalt de doorloopsnelheid. Met behulp van een quickscan spoort onze specialist de processen op die minder goed functioneren.

Aanpak

Deze processen verbeteren we samen met de betrokken medewerkers. Voor een zo kort mogelijke doorlooptijd wil je zoveel mogelijk automatiseren. Daarvoor stellen we een doorwrocht implementatieplan op met oog voor de technische mogelijkheden binnen de organisatie.

Implementatie

Naast technologische aanpassingen voeren we ook andere manieren van werken in. Denk aan agileteams en een DevOps-structuur. Dit garandeert dat de organisatie de snelheid van continuous delivery kan bijbenen.

Doorpakken

Er dienen zich steeds weer nieuwe kansen aan. En ook de concurrentie staat niet stil. Continuous delivery is dus een continu proces van voortdurend verbeteren. SimplifyNow blijft betrokken zodat jij voorop blijft lopen in de ontwikkelingen. Interesse in een kortere time-to-market voor jouw digitale producten?

SimplifyNow is specialist in

Nulmeting

  • Quickscan van de huidige situatie
  • Quick wins en roadmap inclusief kostenindicatie
  • Onderbouwde businesscase

We bepalen de impact van de verschillende scenario’s op zowel organisatie als eindgebruiker. Ook stellen we de randvoorwaarden voor succes vast: planning, resources, capaciteit en kennis.

Aanpak

Onze security-experts vertalen de opbrengst van de nulmeting naar een doordacht implementatieplan. De meeste datalekken zijn het gevolg van menselijk handelen. Daarom bekijken we niet alleen manieren om de organisatie te beschermen tegen cyberaanvallen. Ook het digitaal gedrag binnen de organisatie krijgt de aandacht die het verdient.

Implementatie

We combineren toegankelijke technische oplossingen met veilige manieren van werken en nemen jouw organisatie daarin mee. Op die manier versterken het technische aspect en de organisatiecomponent elkaar.

Doorpakken

Je las het hierboven al: veiligheid is een momentopname. Daarom blijven we monitoren om digitale dreigingen zoveel mogelijk voor te zijn.

Benieuwd hoe we de dataveiligheid van jouw organisatie naar een hoger plan tillen?

Wij maken IT eenvoudig en begrijpelijk voor alle betrokkenen

Interesse of vragen?

Neem contact op met