Projectmanager moet soft skills verbinden aan software

Door Sanjai Mahadew Missier, Programma Manager

Bij het uitvoeren, managen of begeleiden van ICT-projecten spelen de ‘softe’ organisatorische aspecten een minstens zo’n belangrijke rol als de technische. Behalve dat sprake is van een technische verandering, is het belangrijk te zien dat het ook gaat om een organisatorische verandering die mensen raakt. Voor een succesvol project of programma is het daarom essentieel de juiste context te creëren.

Elke verandering vereist een juiste, positieve mindset waardoor mensen bereid zijn om te veranderen, of de verandering te realiseren. Om die te krijgen, is het van belang de juiste context te creëren binnen een of meerdere teams. Dat vraagt om leiderschap van de project- of programmamanager: hij moet in staat zijn om teamwork te bevorderen.

Key-aspecten hiervan zijn het vergroten en behouden van de transparantie, het bieden van overzicht en perspectief, het letterlijk betrekken van mensen bij een project als geheel, en zorgen dat afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen. En niet te vergeten: er mag ook plezier worden gemaakt, bijvoorbeeld door bereikte mijlpalen te vieren.

Liefde voor techniek
Natuurlijk gaat het ook om de liefde voor de software. Elk lid van het team, en dus ook de project- of programmamanager, moet houden van de technische mogelijkheden die worden geboden. Dat maakt dat er net iets dieper onder de motorkap wordt gekeken, waardoor er meer uit een project kan worden gehaald, en vooral kansen worden gegrepen om een applicatie net iets simpeler (of sneller) uit te voeren, dit al in de fase van ontwikkeling, omwille van het beheer en ten behoeve van de gebruiker.

Driehoek
Projectmanagers hebben hun grootste toegevoegde waarde als ze zich in het midden van de driehoek Techniek, Project én de Mens binnen en/of buiten de organisatie kunnen bewegen. Het is een positie waarin alle actoren en factoren het best kunnen worden verbonden en de juiste balans tussen pragmatische aspecten en een realistische uitvoering wordt geborgd, terwijl ook (uitdagende) deadlines en budgetten prima kunnen worden gemanaged. Een ervaren projectmanager is zich er bovendien van bewust dat automatisering steeds sneller moet kunnen inspelen op verandering van behoeften, wensen en eisen. Daarop moet dus worden geanticipeerd bij de keuze van oplossingen.

Aan de hand van een dergelijke project- of programmastructuur kunnen allerlei projecten en programma’s, van groot tot klein, efficiënt en succesvol tot stand worden gebracht. Of het nu gaat om migratietrajecten en ICT-transities, wijzigingen in de ICT-infrastructuur, applicatiemigraties of datacenter-transities, of bijvoorbeeld om cloud- en desktopmigraties of zelfs een werkplekuitrol-project.

SimplifyNow maakt IT eenvoudig en begrijpelijk

Neem contact op voor de inhoud van bovenstaand artikel met
Sanjai Missier (+31 6 51031242 | sanjai.missier@simplifynow.nl)
Meer weten over SimplifyNow, of over werken bij ons? Neem contact op met
Pieter Ruigrok (+31 6 83 06 96 54 | pieter.ruigrok@simplifynow.nl).