Wij vereenvoudigen de digitale transformatie door middel van interventies op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Strategisch management ondersteunen we in de visie, beleidsvorming en sturing van de organisatie in verandering. We coachen het tactisch management in hun nieuwe rol, door hen actief te betrekken in het veranderingstraject.

Succesvol digitaliseren van processen en het gebruik van nieuwe technologie vereist immers veel inspanning en veelal anders denken van het middelmanagement.

Wij onderkennen dat de realisatie van een digitale strategie veelal leidt tot veranderingen in zowel het business – als operating model. Veranderingen, die zorgen voor meerwaarde, maar ook voor een verhoogd risico van de continuïteit van de organisatie.

Ons aanpak is gericht op het maximaliseren van de toegevoegde waarde en het reduceren van de risico’s op respectievelijk security, compliance, technologie en organisatorisch domein.

Wij zijn een zakelijke dienstverlener met sterk inhoudelijke IT-kennis. “Making things work” is onze belangrijkste bijdrage voor uw organisatie. Investeringen in technologie moeten immers tot rendement leiden en de werking moet veilig en duurzaam zijn.

Wij denken en werken vanuit drie strategische pijlers:

  • Risk & Security;
  • Agility;
  • New Technology.

Wij onderscheiden ons omdat we de aanpak helder en eenvoudig houden, waarbij we de individuele kwaliteiten van onze experts er laten zijn en in verwevenheid gebruiken.

Met SimplifyNow krijgt u een volwassen partner organisatie en beschikt u over onmisbare kennis van security, organisatie en technologie.