Digitale transformatie via cloud, nieuwe toepassingen op blockchain en big data staan de komende jaren bij veel organisaties hoog op de agenda. SimplifyNow richt zich op de uitvoering van de digitale transformatie van uw kern processen met als doel uw organisatie in een veranderend competitiever speelveld te kunnen laten groeien.

Hierbij hoort bijvoorbeeld ook het zo efficiënt mogelijk migreren van moeilijk onderhoudbare ‘legacy’ systemen. SimplifyNow kan zorgen voor nieuwe business inzichten ten behoeve van een geoptimaliseerde bedrijfsvoering door middel van het beter ontsluiten en koppelen van uw databronnen waarmee informatie van hogere kwaliteit ter beschikking kan worden gesteld aan de operationele, tactische maar ook strategische bedrijfsvoering.

Samenvattend richt SimplifyNow zich niet uitsluitend op IT en het toepassen nieuwe technologie in uw bedrijf maar gaan een aan aantal stappen verder door IT en nieuwe technologie in dienst stellen van uw gehele bedrijfsvoering waarmee we uw bedrijfsprocessen volledig digitaliseren en hiermee uw bedrijf klaarstomen voor het aanstaande digitale tijdperk.

De inzet van nieuwe technologie maakt nieuwe businessmodellen mogelijk, helpt om bedrijfsrisico’s te beperken en verlaagt de operationele kosten.  SimplifyNow heeft inhoudelijke kennis van de laatste technologische ontwikkelingen en kan de toegevoegde waarde van de technologie voor de organisatie inschatten.

Werkwijze

SimplifyNow stelt samen met de opdrachtgever de impact vast. We kijken hierbij naar het totaalbeeld. De combinatie van verschillende technologie bepaalt immers de toegevoegde waarde.  Cloud computing stelt bijvoorbeeld eisen aan de bandbreedte van het netwerk en Continuous delivery is alleen mogelijk als de OTAP straat in hoge mate is geautomatiseerd.

SimplifyNow begrijpt de technologie en in staat om de verschillende partijen met elkaar te verbinden. We regisseren de invoering van de nieuwe technologie. We helpen de organisatie met het overzicht te bewaren en de koppelvlakken tussen de verschillende aspecten te definiëren.  Gezamenlijk stellen we de juiste prioriteiten vast en managen we de onderkende risico’s.

SimplifyNow is leveranciersonafhankelijk.  We maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande producten en diensten. De technische implementatie van de technologie laten we over aan de leveranciers, waarbij er uiteraard nauw samengewerkt wordt met de eigen organisatie.  Kennisoverdracht is immers essentieel voor het beheer en de exploitatie van de nieuwe technologie.