Cloud API-management anno 2022 cruciaal

Om de term Application Programmable Interfaces, of beter: API’s, kunnen we vandaag de dag niet meer heen. Aan de hand ervan kunnen softwarepakketten verregaand worden gekoppeld, geïntegreerd en flexibeler worden gemaakt. Dat is mooi, en heden ten dage onontbeerlijk, maar deze flexibiliteit kan niet zonder coördinatie en controle. Te weten wie welke informatie aanroept, en hoe vaak etc. is van belang. Maar nog belangrijker is te borgen dat (gevoelige) informatie wordt afgeschermd voor onbevoegden. API-management is daarom cruciaal.

In de praktijk komen we nog veel organisaties tegen waar belangrijke applicaties, behorend tot de kern van zakelijke bedrijfsvoering, nog niet zijn voorzien van API’s, of te gedateerd zijn of slechte authenticatie- en autorisatie-mogelijkheden hebben. Dat is op zich al problematisch, terwijl er ook aanzienlijke beheerslasten en security-issues gepaard kunnen gaan.

Cloud API-management is hierop het antwoord. Deze benadering biedt oplossingen waardoor snel en veilig nieuwe API’s aan het IT-landschap kunnen worden toegevoegd en de toegangsbeveiliging en cybersecurity gecentraliseerd kunnen worden beheerd. Uiteindelijk kan daardoor sneller worden gereageerd op ontwikkelingen in en om de organisatie en is de kans groter dat de IT-infrastructuur state-of-the-art kan blijven.

Wanneer biedt API-management kansen voor uw organisatie?

API-management stelt organisaties in staat om op centrale wijze nieuwe API’s te bouwen en bestaande API’s te ontsluiten. Doordat API’s centraal worden beheerd, kunnen ook centraal beveiliging, monitoring, conversie en validatie worden toegepast. Daarom is API-management uitermate geschikt wanneer:

  • er de wens is om (beveiligings)risico’s te verleggen naar een gespecialiseerde partner;
  • interne applicaties gekoppeld moet worden met andere organisaties of cloudplatformen;
  • er gebruik gemaakt wordt van verouderde of slecht te beheren API’s;
  • API’s niet of onvoldoende zijn voorzien van authenticatie en autorisatie;
  • niet of onvoldoende zijn beveiligd tegen cyberaanvallen;
  • er onvoldoende inzicht is in het gebruik en de robuustheid van API’s;
  • de API’s onvoldoende presteren.

… Er de wens is om (beveiligings)risico’s te verleggen naar een gespecialiseerde partner
Aan de hand van API-management kan een organisatie haar API’s ontsluiten naar externe netwerken via een centraal koppelvlak in de cloud. Hierdoor hoeft de organisatie niet langer eigen servers bloot te stellen aan het volledige internet. Dit vermindert de aanvalsoppervlakte op een organisatie en verlegt de security-verantwoordelijkheden naar een Cloud Service Provider. Dat is een zorg minder.

… Interne applicaties gekoppeld moeten worden met andere organisaties of cloudplatformen
Veel bedrijven werken nauw samen met andere organisaties en/of benutten software en systemen in de publieke cloud. Door gebruik te maken van API-management kunnen al deze partijen op een centrale wijze koppelen met het eigen landschap. Hierdoor vervalt de noodzaak om een veelvoud aan ‘dedicated’ verbindingen (zoals VPN’s) op te bouwen. De beheerslast vermindert daardoor en effectief beveiligen wordt veel makkelijker.

… Er gebruik gemaakt wordt van verouderde of slecht te beheren API’s
Veel in omloop zijnde software is niet volgens de principes van service-georiënteerde architectuur gebouwd. Of is al dermate verouderd dat oude standaarden (zoals SOAP: Simple Object Acces Protocol) worden toegepast. In deze gevallen biedt API-management een perfecte uitkomst bieden door als middleware op te treden.

API-management kan namelijk gebruikt worden om verouderde API’s te voorzien van een nieuwe REST API laag voor de communicatie met andere systemen en software. Zo kunnen verouderde systemen toch modern, veilig en beheersbaar worden opengesteld.

… API’s niet of onvoldoende zijn voorzien van authenticatie en autorisatie
Doordat API-management centraal het koppelvlak beheert, is het mogelijk om op centrale wijze gebruikers en systemen te authenticeren en te autoriseren. Hierdoor kan gemakkelijk een authenticatielaag worden toegevoegd aan bestaande API’s en systemen, die naadloos integreert met moderne technologieën en protocollen zoals Azure Active Directory, OAuth2.0, etc. Toegangsbeveiliging wordt daarmee sterk verbeterd.

… niet of onvoldoende zijn beveiligd tegen cyberaanvallen
Helaas vinden cyberaanvallen dagelijks plaats. Het is daarom essentieel dat API’s goed beveiligd zijn, vooral als er communicatie is met andere organisaties en cloud providers. API-management organiseert beveiligingsmaatregelen centraal, waarbij een cloud serviceprovider een groot deel van de beveiligingstaken overneemt.

… er onvoldoende zicht is in het gebruik en de robuustheid van API’s
Wanneer veel systemen en software gebruik maken van API’s, kan het zicht op de prestaties en de robuustheid van deze interfaces complex worden. API-management voorkomt dit waardoor snel en effectief problemen worden ontdekt en de impact op de bedrijfsprocessen zoveel mogelijk wordt beperkt.

… de API’s onvoldoende presteren.
API-management helpt ook om de prestaties van API’s te verbeteren. Door op centrale wijze (buiten uw eigen netwerk) caching in te regelen, kunnen API’s sneller worden en zelfs functioneren bij (tijdelijke) storingen in het eigen netwerk. Gebruikers hebben dan een minder slechte ervaring terwijl de impact op de interne organisatie beperkt blijft.

Wat kan SimplifyNow voor u doen?

SimplifyNow heeft in de afgelopen jaren API-management al meerdere malen succesvol bij haar klanten toegepast. Zo hebben we binnen twee weken tijd op veilige en effectieve wijze HR- en andere systemen laten integreren met andere cloud-diensten. We realiseren ook een gemakkelijk te beheren platform waarmee snel nieuwe API’s kunnen worden gebouwd en/of andere software kan worden geïntegreerd, en dit zonder groot of nieuw beheerteam. Meer weten? We schetsen snel de kansen en opties.

SimplifyNow maakt IT eenvoudig en begrijpelijk

Meer weten over API’s en API-management? Kim kan alle vragen beantwoorden: kim.vanlavieren@simplifynow.nl of neem contact op met Edgar Kramer (+31 6 40 70 84 10 | Edgar.Kramer@simplifynow.nl)

Meer weten over SimplifyNow, of over werken bij ons? Neem contact op met Pieter Ruigrok (+31 6 83 06 96 54 | pieter.ruigrok@simplifynow.nl).