Beveiligd netwerk in beveiligde inrichtingen

Al in 2013 besloot de Tweede Kamer tot het project ‘Zelfbediening Justitiabelen’ (ZBJ). Justitiabelen is de term waarmee mensen in gevangenissen en huizen van bewaring worden aangeduid. Het gaat hier om volwassen in detentie, vreemdelingen, jongeren in detentie en patiënten in forensische zorg.

Het project ZBJ draait erom dat deze mensen zelf hun afspraken bij de dokter, bezoek aan de kapper, bestellen van extra levensmiddelen, toegang tot boeken en studiemateriaal, toegang tot het strafdossier en bezoekplanning kunnen regelen. Zelfredzamere gedetineerden kunnen makkelijker terugkeren in de maatschappij, zo is de gedachte. Daarnaast kunnen de administratieve lasten met deze aanpak worden verlaagd. 

SimplifyNow werd voor deze bijzondere opdracht aangezocht door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid die belast is met het uitvoeren van detentie, vrijheidsbenemende straffen en resocialisatie. In het kader van de laatste taak werd deze opdracht – tamelijk uniek in de wereld – ontwikkeld en uitgevoerd.

Zware beveiliging prioriteit
Centraal stond de aanleg van een nieuw netwerk. Het behoeft geen uitleg dat dit netwerk zeer zwaar is beveiligd en streng wordt bewaakt; het laatste via een SIEM oplossing en toepassing van encryptiemethoden. (SIEM: Security Information & Event Management). In essentie draait het daarbij vooral om optimale (verkeers)inspectie van http(s)-stromen en om het constateren van afwijkingen en onregelmatigheden. Om een goede signaaldekking te krijgen van het netwerk zijn radiometingen uitgevoerd, en vele testen om zo een stabiel functionerend netwerk te krijgen.

Werkzaamheden
Behalve voor het nieuwe justitiabelen-netwerk zorgde SimplifyNow voor de uitrol van beveiligde tablets naar gedetineerden en richtten we de backoffice van deze ICT-voorziening in. Onze expert leidde het architecten-team en was concreet verantwoordelijk voor:

  • het opstellen van de Enterprise architectuur (hard- en software requirements, inclusief bijbehorende beveiligingsmaatregelen);
  • het opstellen van architectuur-processen;
  • de controlling van de ontwikkeling van de architectuur.

In het kader van deze kritische opdracht was het ook onze taak om de meerwaarde van het ontwerp aan te tonen. En zoals vanzelfsprekend bij SimplifyNow nam onze expert het op zich om het draagvlak onder betrokkenen te creëren en te behouden.

Doel en resultaat
Het doel? Uiteindelijk gaat het er in deze opdracht om dat mensen makkelijker terugkeren in de samenleving. In deze samenleving winnen digitale en online processen die door sommige mensen als te complex worden ervaren, nog steeds aan belang. Om in de maatschappij te kunnen functioneren, is het voordelig dat mensen digitaal vaardiger worden. Daarnaast was de opdracht gericht op het vergroten van de efficiency in de inrichtingen van DJI (vermindering van uitvoeringslasten).

Op de korte termijn realiseerde SimplifyNow een beheersbare, beveiligde en goed te monitoren ICT-omgeving, bestaande uit:

  • een goedgekeurde Enterprise omgeving/architectuur voor zowel de back-end als voor de front-end (onder andere de gedetineerden)
  • een werkend zelfbedieningsplatform;
  • werkende apps en eigen beveiligde app store voor justitiabelen

Dit alles werd ondersteund door PSA (project start architectuur) waardoor alle betrokken disciplines op elkaar aansluiten en de opdrachtgever goed zicht heeft op het eindresultaat.

SimplifyNow maakt IT eenvoudig en begrijpelijk

Meer weten over IT-security of werken bij SimplifyNow? Neem contact op voor de inhoud van bovenstaand artikel met
Wybe Kramer (+31 6 23 48 80 36 | wybe.kramer@simplifynow.nl) of
Pieter Ruigrok (+31 6 83 06 96 54 | pieter.ruigrok@simplifynow.nl).