SimplifyNow maakt uw organisatie wendbaar!

SimplifyNow ondersteunt uw organisatie door uw processen te digitaliseren. Hierbij worden zowel bestaande processen efficiënter gemaakt alsook nieuwe business modellen mogelijk gemaakt. Snelheid van handelen is de succesfactor. Snelheid vereist een flexibele IT-infrastructuur en een wendbare organisatie.

SimplifyNow helpt uw organisatie wendbaarder te maken door middel van een pragmatische aanpak van de verandering. We begrijpen het veranderproces en spreken de taal van IT’ers. Hierdoor zijn we in staat om op een natuurlijke manier uw medewerkers inhoudelijk te coachen.

Continuous Delivery van nieuwe functionaliteiten zien we als een logistiek proces. De zwakste schakel bepaalt de doorloopsnelheid.  We zijn in staat om op basis van een quickscan de minder goed functionerende processen te detecteren en samen met betrokkenen te verbeteren.

Voorbeeld hiervan is het testproces.  Snel in productie nemen van nieuwe functionaliteiten vereist dat het ontwikkelen en testen van software is verweven en dat testen zo veel mogelijk geautomatiseerd wordt uitgevoerd. SimplifyNow helpt organisaties graag om dit te verwezenlijken.

Flexibilisering van de IT-landschap vereist niet alleen technische kennis, maar zeker ook kennis van de impact op het operating model. Rollen veranderen of verdwijnen en er komen nieuwe rollen bij. SimplifyNow is in staat deze continue veranderingen adequaat te managen.

SimplifyNow heeft op basis van jarenlange ervaring haar eigen aanpak ontwikkeld. De basis is voor elke organisatie identiek.  We zijn in staat om snel maatwerk toe te passen.  De volwassenheid, aanwezige technologie en het ambitieniveau van de organisatie zijn de belangrijkste ingrediënten.

Digitalisering is veelal een zoektocht.  Het eindresultaat en de weg ernaartoe liggen bij de start van het traject nog niet vast. Vertrouwen is het sleutelwoord.  Vertrouwen bij de IT-organisatie en de omgeving. SimplifyNow onderkent de risico’s, het managen van deze risico’s is ons vak. Met Simplifynow krijgt u een volwassen partner organisatie en beschikt u over onmisbare kennis van security, organisatie en technologie.

Werkwijze

SimplifyNow stelt samen met de opdrachtgever de impact vast. We kijken hierbij naar het totaalbeeld. De combinatie van verschillende technologie bepaalt immers de toegevoegde waarde.  Cloud computing stelt bijvoorbeeld eisen aan de bandbreedte van het netwerk en Continuous delivery is alleen mogelijk als de OTAP straat in hoge mate is geautomatiseerd.

SimplifyNow begrijpt de technologie en in staat om de verschillende partijen met elkaar te verbinden. We regisseren de invoering van de nieuwe technologie. We helpen de organisatie met het overzicht te bewaren en de koppelvlakken tussen de verschillende aspecten te definiëren.  Gezamenlijk stellen we de juiste prioriteiten vast en managen we de onderkende risico’s.

SimplifyNow is leveranciersonafhankelijk.  We maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande producten en diensten. De technische implementatie van de technologie laten we over aan de leveranciers, waarbij er uiteraard nauw samengewerkt wordt met de eigen organisatie.  Kennisoverdracht is immers essentieel voor het beheer en de exploitatie van de nieuwe technologie.