SimplifyNow vereenvoudigt digitale transities en – transformaties, waardoor organisaties sneller en efficiënter de gewenste doelstellingen realiseren. Onze belangrijkste kernwaarden zijn: eenvoud, doelgericht en samenwerken.

Onze Aanpak

Opdrachtgevers waarderen SimplifyNow om haar no-nonsense en resultaat gedreven aanpak. Wij zijn in staat om in korte tijd de blokkades voor de uitvoering van de digitale transitie en -transformatie te herkennen en gezamenlijk weg te nemen.

De meeste organisaties worstelen met de steeds korter wordende life-cycle in de introductie van nieuwe manieren van werken en het gelijktijdig inbedden van nieuwe technologie. Dit vraagt om ook een gedegen innovatie van het Business Model (incl Operating Model). Internet of things is inmiddels internet of everything geworden!

Hierbij zien we dat vaak de integrale benadering om deze ‘organisational change’ effectief door te voeren ontbreekt. Door onze aanpak zijn we in staat om in korte tijd de issues te identificeren en om effectief te zijn. Het fundament in onze aanpak is gebaseerd op het zodanig neerzetten van technologie en structuur dat de desbetreffende organisatie zelf in staat is om de toekomstige verbeterslagen zelf te maken.

Transitie & transformatie

De digitale transitie beschouwen we als een project. De verandering van een bekende startsituatie, naar een vooraf gedefinieerde eindsituatie. Een digitale transitie heeft een relatief korte doorlooptijd en hoge voorspelbaarheid. De vereiste veranderingen in technologie en de organisatie zijn immers vooraf bekend.

Een digitale transformatie heeft veel meer het karakter van een zoektocht. Het vertrekpunt is bekend, maar de eindbestemming wordt gaandeweg pas duidelijk. Digitale transformaties beschouwen we als een programma. De bedrijfsprocessen worden verregaand gedigitaliseerd.

Succes

Succesvolle toepassing van technologie vereist aanpassingen in de manier van werken, kennis en competenties en de besturing van de organisatie.
Succesvolle digitale transitie en – transformatie vereist naast gedegen kennis en ervaring van organisatieverandering ook praktisch inhoudelijke kennis van drie focus gebieden:

Security en Risk

Agile & Continuous Delivery

New Technology

De kracht van SimplifyNow

SimplifyNow vereenvoudigt de digitale transformatie door middel van interventies op operationeel, tactisch en strategisch niveau. We begeleiden actief de procesveranderingen in de operatie bijvoorbeeld door middel van het faciliteren van stand-up meetings en het tonen van voorbeeldgedrag. We coachen het tactisch management in hun nieuwe rol en ondersteunen het strategisch management in de visie, beleidsvorming en sturing van de organisatie in verandering.

SimplifyNow is een zakelijke dienstverlener met sterk inhoudelijke IT-kennis. SimplifyNow spreekt de taal van IT’ers en het management. We begrijpen de belangen van de diverse stakeholders in het digitale transformatieproces. We verbinden de verschillende interne en externe serviceproviders met elkaar. Gezamenlijk zorgen we voor duurzaam resultaat.

Heeft u vragen? Mail ons dan gerust