SimplifyNow helpt organisaties bij hun digitale transities en – transformaties.
Uw organisatie zal daardoor sneller en efficiënter de gewenste doelstellingen realiseren.

Onze belangrijkste kernwaarden zijn: eenvoud, doelgericht en pragmatisch

Onze Aanpak

Klanten waarderen ons om inhoudelijke kennis van IT en de no-nonsense en pragmatische aanpak. Wij zijn in staat om in korte tijd blokkades weg te nemen en leveren vanaf dag 1 zichtbaar resultaat. SimplifyNow kent de risico’s en dilemma’s van een digitaal verandertraject.

Samen met de opdrachtgever brengen wij de risico’s en de risicobereidheid van de belangrijkste stakeholders in kaart. Gedurende het traject meten we de risico’s en analyseren we de resultaten en sturen waar nodig bij om de gewenste doelstelling te realiseren. Uiteraard toetsen we ook regelmatig of er wijzigingen zijn in de risicobereidheid.

Wij onderkennen dat de realisatie van een digitale strategie veelal leidt tot veranderingen in zowel het business – als operating model. Veranderingen, die zorgen voor meerwaarde maar ook voor een verhoogd risico van de continuïteit van de organisatie. Ons aanpak is gericht op het maximaliseren van de toegevoegde waarde en het reduceren van de risico’s op respectievelijk security, compliance, technologie en organisatorisch domein.

Transitie & transformatie

De digitale strategie is nooit af. Wij maken nadrukkelijk verschil tussen een digitale transitie en transformatie. De verschillen uiten zich met name in de doorlooptijd en voorspelbaarheid van het resultaat.

De digitale transitie vereist een projectmatige aanpak. De verandering van een bekende startsituatie, naar een vooraf gedefinieerde eindsituatie. Een digitale transitie heeft een relatief korte doorlooptijd en hoge voorspelbaarheid. De vereiste veranderingen in technologie en de organisatie zijn immers vooraf bekend.

Een digitale transformatie heeft het karakter van een zoektocht. Het vertrekpunt is bekend, de eindbestemming wordt gaandeweg duidelijk. Digitale transformaties beschouwen we als een programma. De bedrijfsprocessen worden verregaand gedigitaliseerd, de aanpak en prioriteiten worden gaandeweg samen met de belangrijkste stakeholders vastgesteld.

Succes

Succesvolle toepassing van technologie vereist aanpassingen in de manier van werken, kennis en competenties en de besturing van de organisatie.
Succesvolle digitale transitie en – transformatie vereist naast gedegen kennis en ervaring van organisatieverandering ook praktisch inhoudelijke kennis van drie focus gebieden:

De kracht van SimplifyNow

SimplifyNow vereenvoudigt de digitale transformatie door middel van interventies op strategisch, tactisch en operationeel niveau.  We ondersteunen het strategisch management in de visie, beleidsvorming en sturing van de organisatie in verandering. We coachen het tactisch management in hun nieuwe rol, door hen actief te betrekken in he veranderingstraject. Succesvol digitaliseren van processen en het gebruik van nieuwe technologie vereist immers veel inspanning en veelal anders denken van het middelmanagement.
We begeleiden actief de procesveranderingen in de operatie bijvoorbeeld door het faciliteren van stand-up meetings en het tonen van voorbeeldgedrag.

SimplifyNow is een zakelijke dienstverlener met sterk inhoudelijke IT-kennis. SimplifyNow spreekt de taal van IT’ers en het management. We begrijpen de belangen van de diverse stakeholders bij de digitale transformatie. Gezamenlijk zorgen we voor duurzaam resultaat.